Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2017

#Butterfly #brooch #Cutepin #Bluegold #Insect #Colorfuljewelry #Everydayjewelry #Wirejewelry #Jacketpin #Wintergift #Uniquebirthday #giftforher #Modernhippie #vmikro #etsy

#GoldOrange #Flowerbrooch #Wiresculpture #artjewelry #Modern #Hippie #Abstract #flower #Motherofth bridegift #Artteachergift #Winterbrooch #etsy #vmikro

#Beeearring #gold14kearring #Goldsilver #earring #Wireearring #LongHoopearring #Bohochic #Blackgold #UniqueBridesmaidgift #Weddinggift #artjewelry #vmikro #etsy

#Geometricearrings #Discearrings #Goldblack #Wireearrings #Minimalistearrings #Shortdangle #earrings #Modernearrings #Everydayearrings #Giftforwomen #etsy #vmikro

#Greenheart #necklace #Heartpendant #Peacockgreennecklace #Wirewrappedpendant #Giftforwomen #Anniversarygift #Boho #Artjewelry #Autumngift #vmikro #etsy

#Ladybug #jewelry #Ladybugpin #Beetlepin #Redjewelry #Ladybird #Hippiepins #Motherofthebridegift #Insect #brooch #Wirejewelry #Largebrooch #Art #vmikro #etsy